Bevakningstjänster för privatpersoner

Säkerhet i vardagen

Alarmmottagning & alarmutryckning 24/7

Vi står till tjänst med alarmottagning och alarmutryckning dygnet runt. Larmen går till Verifi Contact Centers alarmcentral i Vasa och därifrån förmedlas de till våra jourhavande väktare.

Vår personal rycker ut vid t.ex. inbrottslarm, överfallslarm, brandlarm och fastighetstekniska larm. Vid eventuella larmbesök skrivs sedan en händelserapport till kunden där det framkommer orsaken till besöket och vilka åtgärder som vidtagits eller borde vidtas.

När vi behövs är det viktigt för oss att alltid vara så snabbt på plats som möjligt, samt att lösa och hantera alla problem och situationer på ett smidigt sätt.

Ronderande väktare

Står din bostad eller fritidsbostad tom under en längre tid så kan rondering vara ett alternativ för dig. Regelbundna besök av ronderande väktare minskar avsevärt risken för inbrott, stölder och skadegörelse. I besöken kan även brandförebyggande åtgärder ingå.

Våra ronderingstjänster anpassas alltid individuellt, för att vi på bästa möjliga sätt skall kunna tillgodose kundens behov och önskemål.

Ordningsvakttjänster

Vi kan stå till tjänst med ordningsvakter vid olika typer av privata tillställningar och evenemang. 

Vår erfarna och serviceinriktade personal ser till att arrangemangen löper smidigt och bekymmersfritt.

Personsäkerhet

Vi anser att personlig integritet borde vara en självklarhet. När personers grundtrygghet och säkerhet är hotade står vi till tjänst med vår sakkunskap för hur situationen bör hanteras.

Vi utför en riskbedömning för att identifiera tänkbara hotbilder. Utgående från riskbedömningen vidtar vi lämpliga åtgärder för att minimera och avlägsna risker. Dessa åtgärder kan vara t.ex. överfallslarm eller personskydd. 

Alla lösningar utformas individuellt och våra arbetsmetoder är diskreta och förebyggande.

Comments are closed.