Vartiointipalvelut yrityksille

Turvallinen ympäristö antaa työrauhaa

Hälytysvastaanotto & Päivystys 24 / 7

Palvelemme asiakkaitamme ympärivuorokautisella hälytysvastaanotolla. Vaasassa sijaitseva Verifi Contact Center hälytyskeskus vastaanottaa ja välittää hälytykset päivystävälle vartijalle. 

Henkilökuntamme saapuu paikalle esim. murtohälytyksen, hätäpainikehälytyksen, palohälytyksen ja kiinteistöteknisen hälytyksen johdosta. Hälytyskäynnin yhteydessä jätämme asiakkaalle tapahtumailmoituksen, josta ilmenee käynnin syy, tehdyt tai huomioitavat toimenpiteet.

Meille on tärkeää saapua tarvittaessa paikalle mahdollisimman nopeasti sekä ratkaista ja hoitaa kaikki ongelmat ja tilanteet joustavasti.

Piirivartionti

Piirivartijan päätehtävä on ennaltaehkäistä mahdolliset uhat vartiointikohdetta tai sen henkilökuntaa vastaan. Erilaiset yritykset ja teollisuudet sekä kaupat, koulut että sairaanhoitolaitokset, mutta myös yksityiset taloudet hyötyvät tästä valvontamuodosta.

Piirivartiointipalvelumme mukautetaan aina yksilöllisesti, palvelut voivat olla esimerkiksi sulkemis-, tarkistus- tai palotarkistuskierroksia.

Piirivartiointi on osoittautunut olevan erinomainen ja tehokas suoja mm. murtoja, tuhopolttoja sekä ilkivaltaa vastaan.

Paloilmoitinjärjestelmä

Suoritamme myös paloilmoitinjärjestelmien kuukausittaiset käyttökokeet.

Henkilökuntatuki

Tarjoamme tukea henkilökunnallenne, esim. nostoapua.

 

Paikallisvartiointi

Paikallisvartioinnin aikana vartija vartioi sovitun ajan, sovitussa paikassa. Tämän tyyppisen valvonnan tarkoitus on vartijan läsnäololla ennaltaehkäistä erilaisia ongelmatilanteita ja turvata henkilökunnan ja asiakkaiden oleskelua ja asiointia.

Valvonta voidaan hoitaa virkapukuun tai siviilivaatteisiin pukeutuneena, riippuen tilanteesta ja toiveista. 

 

Henkilöturvallisuus

Mielestämme henkilökohtainen yksityisyys pitäisi olla itsestään selvyys. Kun henkilön perusturva ja turvallisuus ovat uhan alla palvelumme ovat käytettävissä. Asiantuntemuksellamme voimme neuvoa kuinka tilanne käsitellään.

Suoritamme riskiarvioinnin tunnistaaksemme mahdolliset uhat. Riskiarvioinnin perusteella ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin jotta voimme minimoida ja eliminoida riskejä. Tällaiset toimenpiteet voivat olla esim. hätäpainikehälytys tai henkilöturva. 

Kaikki ratkaisut muotoillaan henkilökohtaisesti ja työmenetelmämme ovat hienovaraisia ja ennaltaehkäiseviä.

Cityvartiointi

Cityvartija vartioi keskusta-alueilla ja liikkeissä, näiden aukioloaikoina. Kiertävä vartija ennaltaehkäisee ja estää tehokkaasti turvattomuutta ja häiriöitä liiketoiminnassa.

Asiakkaat jotka käyttävät tätä palvelua jakavat valvontakustannukset ja siten tämän tyypin valvonta on erittäin kustannustehokas ratkaisu. 

Arvokuljetus

Kuljetamme rahaa, arvopapereita ja muita arvoesineitä turvallisesti. Erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa pätevä henkilökuntamme hoitaa arvokäsittelyn taatakseen turvallisuutta ja vaivattomuutta. 

Palvelut räätälöidään yksilöllisesti kaikille asiakkaille.

Järjestyksenvalvonta

Järjestyksenvalvonta palveluitamme voi myös käyttää erilaisissa yksityisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Järjestyksenvalvojamme hoitavat myös ravintoloiden ja baarien turvallisuutta.

Kokenut ja palveluhenkinen henkilökunta varmistaa että tapahtuma etenee joustavasti ja huolettomasti.

Comments are closed.